"СУПЕР К" ООД, гр.София, 1113
ул."Ал.Жендов" №6, етаж 4, офис 408
Тел/факс: 02 873 96 90
GSM: 0898 84 38 62, 0888 22 53 13, 0898 30 00 38
super_c@abv.bg

 

 

РЕГИСТЪР "УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИ" - Столична община

С П И С Ъ К

на обектите, върху които е упражнен строителен надзор, изработен е технически паспорт и е извършена консултантска дейност

Строеж

Възложител

Услуга

Период на изпълнение

 

Консултант

Строителен Надзор

Технически  паспорт

1

Триетажна жилищна сграда с гаражи, магазини и ателиета

“САСС” ЕООД, гр.София

-

ДА

ДА

2007г.

 

2

Вилна сграда, гр.София

Физическо лице, гр.София

-

ДА

ДА

2007-2008г.

 

3

Жилищна сграда с магазини и тренажор за месо

Физическо лице, гр.София

-

ДА

ДА

2007-2008г.

 

4

Хотелски комплекс 2+5 етажа и кабелно захранване,
к.к. Пампорово

ЕТ”Екатерина Дафовска”, к.к.Пампорово

-

ДА

ДА

2006-2008г.

5

Жилищна сграда 2 етажа, гр.София

“Проконсулт 2004” ЕООД, гр.София

-

ДА

ДА

2007-2008г.

 

6

Пететажна жилищна сграда с гаражи, офиси и ателиета, гр.София

“ИДОЛ” ЕООД, гр.София

ДА

-

-

2008г.

 

7

Промяна предназначението на апартамент в стоматологичен кабинет, гр.София

Физическо лице, гр.София

-

ДА

ДА

2008г.

 

8

Жилищна сграда с офиси и гаражи - 6 етажа, гр.София

“Прогресстрой 45” ООД, гр.София

ДА

ДА

ДА

2007-2009г.

9

Външно ел.захранване на жилищна сграда, гр.София

“Прогресстрой 45” ООД, гр.София

ДА

ДА

ДА

2008-2009г.

10

Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи –
5 етажа, гр.София

“Прогресстрой 45” ООД, гр.София

ДА

ДА

Предстои

към 2010г.
в строеж

11

Външен топлопровод за захранване на жилищна сграда и абонатна станция, гр.София

“Прогресстрой 45” ООД, гр.София

ДА

ДА

Предстои

към 2011г.
в строеж

12

Външно ел.захранване на жилищна сграда, гр.София

“Прогресстрой 45” ООД, гр.София

ДА

ДА

Предстои

към 2011г.
в строеж

13

Административна сграда

“Мултирок Къмпани” ЕООД, гр.София

-

ДА

ДА

2008-2009г.

14

Производствен цех за обработка на облицовъчни каменни материали

“Мултирок Къмпани” ЕООД, гр.София

-

ДА

ДА

2008-2009г.

15

Офис сграда - 2 етажа, гр.София

“Прогресстрой 45” ООД, гр.София

ДА

-

-

към 2010г.
в строеж

16

Външна канализация на жилищни сгради, гр.София

“Прогресстрой 45” ООД, гр.София

ДА

-

-

2010г.

17
Жилищна сграда с подземни гаражи,
5 етажа, гр.София
"ВИЕМ БИЛДИНГ" ЕООД, гр.София

-

ДА

ДА

към 2011г.
в строеж

18
Външен водопровод на жилищна сграда, гр.София
"ВИЕМ БИЛДИНГ" ЕООД, гр.София

-

ДА

ДА

2010г.

Вием Билдинг ЕООД
19

Преустройство на жилищна сграда в частна детска градина, гр.София

"ВИЕМ БИЛДИНГ" ЕООД, гр.София

ДА

ДА

ДА

2009г.

Вием Билдинг ЕООД
20
Жилищна сграда,
2 етажа, гр.София
Физическо лице, гр.София

-

ДА

ДА

2010г.

21
Преустройство на тавани в жилища, гр.София
Физическо лице, гр.София
-
ДА
ДА
2010г.
22

Преустройство на хлебопекарна в стоматологичен кабинет, гр.София

Физическо лице, гр.София
-
ДА
ДА
2010г.
23
Жилищна сграда с подземни гаражи и
заведение за бързо хранене, гр.София
"ОЛИВЕТ" ООД, гр.София

ДА

-
-
към 2011г.
в строеж
 
24
Офис сграда №1, кв.Бенковски, гр.София
Физически лица, гр.София

ДА

ДА
ДА
към 2011г.
в строеж
 
25
Офис сграда №2, кв.Бенковски, гр.София
Физически лица, гр.София

ДА

ДА
ДА
към 2011г.
в строеж
 

26

Жилищна сграда, кв.Бенковски, гр.София
Физически лица, гр.София

ДА

ДА
ДА
към 2011г.
в строеж

27

Преустройство на магазин в кафе-аператив и офис в жилищна сграда, гр.София
“Прогресстрой 45” ООД, гр.София

ДА

-
-
2010г.

28

Пристройка към двуетажна жилищна сграда, с.Пасарел, СО р-н Панчарево, гр.София

Физически лица, гр.София

ДА

-
-
2010г.

29

Почистване, укрепване и оформяне профила на река Макоцевска в землището на с.Горна Малина
Община Горна Малина

ДА

-
-
2010г.

Община Горна Малина