"СУПЕР К" ООД, гр.София, 1113
ул."Ал.Жендов" №6, етаж 4, офис 408
Тел/факс: 02 873 96 90
GSM: 0898 84 38 62, 0888 22 53 13, 0898 30 00 38
super_c@abv.bg

 

Управление на проекти

 

Консултации и подготовка на документи за кандидатстване по грантови схеми и търгове, финансирани по линия на Европейския съюз.

Подготовка на тръжна документация и проектни предложения на фирми и други организации за участие в търгове по линия на Оперативните програми, програмите ФАР, ИСПА и САПАРД, както и на други финансови институции.